گسترش روابط کشورهای ترک‌زبان با طالبان-نصیر بهزاد گزارش می‌دهد

گسترش روابط کشورهای ترک‌زبان با طالبان نصیر بهزاد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹