تلاش برای دستگیری عمران خان جزئيات بیشتر از عبدالواحد حیدری، افغانستان اینترنشنال

تلاش برای دستگیری عمران خان جزئيات بیشتر از عبدالواحد حیدری، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴