کودکان، قربانی حملات اسراییل به غزه، براء الشانطی، از غزه این گزارش را فرستاده است:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴