صحبت حامد کرزی با تام وست - گفت‌وگو با مبارز راشدی، وزیر پیشین کابینه

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴