تماس تلفنی اردوغان و پوتین جزئيات بیشتر از علی کاظمی و فرزیا ثابتی، افغانستان اینترنشنال

تماس تلفنی اردوغان و پوتین جزئيات بیشتر از علی کاظمی و فرزیا ثابتی، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳