پناهجوی افغان در سینمای فرانسه - صوفیا سخی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱