حل اختلاف ملاها و آخوندها بر سر حقابه هیرمند - نقیب بیان، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۳