واکنش طالبان به اظهارات اخیر مارشال دوستم-گفت‌وگو با سردار محمد رحمان اوغلی