تعلیق مذاکرات عربستان سعودی و اسرائیل-گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی

تعلیق مذاکرات عربستان سعودی و اسرائیل گفت‌وگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲