زلزله مرگبار در جنوب شرق افغانستان گفت‌وگو با محمد اکرم خپلواک، مشاور پیشین رئيس جمهور