وضعیت بد سلامتی یک زندانی امریکایی در زندان‌ طالبان

وضعیت بد سلامتی یک زندانی امریکایی در زندان‌ طالبان عارف یعقوبی، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵