قتل سربازان افغان به دست طالبان-گفت‌وگو با اجمل عمر شینواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح

قتل سربازان افغان به دست طالبان گفت‌وگو با اجمل عمر شینواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷