مانورهای طالبان در دوسالگی حاکمیت - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۶