تضمین طالبان برای خنثی سازی تهدید تی‌تی‌پی به حکومت پاکستان - گفت‌وگو با خالد پشتون

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱