ایزدیار می‌گوید که جامعه جهانی برای رعایت حقوق بشر در افغانستان بر طالبان فشار اعمال کند.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰