روز دوم برنامه حسابدهی طالبان- بحث و گفت‌وگو با محمد ابراهیم ازهر، معین پیشین وزارت معادن

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۲