راه‌حل‌های افغانستان در امریکا - عارف یعقوبی، از محل برگزاری نشست جزییات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۰