ورود چهارهزار پناهجو به ایتالیا کیمیا قربانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

ورود چهارهزار پناهجو به ایتالیا کیمیا قربانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲