گرفتاری مراد قزل، یکی از فرماندهان پ‌ک‌ک در ترکیه - نرگس هورخش، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۶