مخالفت کرزی با حذف طالبان - بیژن یقین، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷