طالبان و مقام‌های ایرانی پنج سند همکاری اقتصادی امضا کردند - نقیب بیان، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹