دیدار امیرخان متقی با نهادهای خیریه در ترکیه نرگس هورخش گزارش می‌دهد

دیدار امیرخان متقی با نهادهای خیریه در ترکیه نرگس هورخش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استانبول گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷