بررسی وضعیت سیستم صحی افغانستان تحت حاکمیت طالبان - گفت‌وگو با محمد هاشم وهاج

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳