کم‌رنگ بودن مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی ایران - احمد صمدی، در این مورد جزئیات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱