کارد طالبان بر گلوی غریب‌کاران - گزارشی از نقیب بیان، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳