سفر معاون نخست وزیر چین به پاکستان - عبدالواحد حیدری، جزئیات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۷