میزبانی مسکو از مخالفان طالبان گفت‌‌وگو با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان

میزبانی مسکو از مخالفان طالبان گفت‌‌وگو با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶