کشته شدن عضو ارشد پ.ک.ک در شمال عراق-فرزیا ثابتی جزئيات می‌دهد

کشته شدن عضو ارشد پ.ک.ک در شمال عراق فرزیا ثابتی جزئيات می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰