نارضایتی و انتقاد رئیس مدرسه جهادی قندهار از حکومتداری - گفت‌وگو با میرویس افغان، خبرنگار

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳