افغانستان در محور گفت‌وگوی پوتین و میرضیایف-شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد

افغانستان در محور گفت‌وگوی پوتین و میرضیایف شهناز کاملزاده، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵