انحلال پارلمان پاکستان-تهمینه عثمانی از اسلام‌آباد جز‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ئیات می‌دهد

انحلال پارلمان پاکستان-تهمینه عثمانی از اسلام‌آباد جز‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ئیات می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹