نشست امنیتی هرات در دوشنبه- گزارشی از منیر احمدی، افغانستان اینترنشنال