سفر علمای دینی بریتانیا به کابل-جزئيات بیشتر از نصیر بهزاد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

سفر علمای دینی بریتانیا به کابل-جزئيات بیشتر از نصیر بهزاد، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۰