دلایل بایدن درباره خروج از افغانستان-صدف امیری گزارش می‌دهد

دلایل بایدن درباره خروج از افغانستان-صدف امیری گزارش می‌دهد

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵