حامد حیدری، درمورد تعیین دیپلمات جدید طالبان در سفارت تاجیکستان گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶