ابراز خشم جهانی علیه طالبان- گفت‌و‌گو با ذکیه زهادت، فعال حقوق زن