ازدواج اجباری؛ از زندان مرکزی به زندان خانگی

دادگاه طالبان در پروان یک دختر زندانی ۲۵ ساله را به «نکاح اجباری» یک عضو این گروه درآورده است. گفت‌وگو با شمایل توانا، فعال حقوق زن

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵