رهایی زندانیان افغان از زندان‌های پاکستان-جواد همدانی گزارش می‌دهد

رهایی زندانیان افغان از زندان‌های پاکستان جواد همدانی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱۵