احتمال حمله حزب‌الله لبنان به شهروندان امریکا-می فرحات گزارش می‌دهد

احتمال حمله حزب‌الله لبنان به شهروندان امریکا می فرحات، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲