حمله اسراییل به اردوگاه نصیرات در غزه - براء الشنطی، از غزه گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴