سخنرانی اردوغان در نشست اکو جزئيات بیشتر از فرزیا ثابتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

سخنرانی اردوغان در نشست اکو جزئيات بیشتر از فرزیا ثابتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۸