آغاز شانزدهمین دوره پارلمان پاکستان - گزارشی از نجیب پاسون، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰