پیشروی ارتش اسراییل در غزه گفت‌وگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه

پیشروی ارتش اسراییل در غزه گفت‌وگو با شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰