گزارش سازمان ملل از کاهش تولید تریاک در افغانستان - نقیب بیان، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴