هجوم ملخ‌ها به کشتزارهای شمال افغانستان

هجوم ملخ‌ها به کشتزارهای شمال افغانستان شمال افغانستان برای دومین سال است که شاهد هجوم ملخ‌ها بر مزارع و کشتزارهاست. رحمان کاکر، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶