بازداشت ۶۴ پناهجوی افغان توسط نیروهای امنیتی ترکیه - نرگس هورخش، از استانبول گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۲