وضعیت مرز تورخم در سومین روز اخراج پناهجویان افغان-گفت‌وگو با جواد شینواری، خبرنگار آزاد

وضعیت مرز تورخم در سومین روز اخراج پناهجویان افغان گفت‌وگو با جواد شینواری، خبرنگار آزاد

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲