کاهش ۶۶ میلیون دالری صادرات به پاکستان-گفت‌وگو با عبدالواحد حیدری، افغانستان اینترنشنال

کاهش ۶۶ میلیون دالری صادرات به پاکستان-گفت‌وگو با عبدالواحد حیدری، افغانستان اینترنشنال

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۴