حدود و قصاص در نصاب درسی - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹