آیا بحران دریای سرخ تاثیری بر جنگ غزه خواهد داشت ؟گفت‌وگو با شکریه برادوست، پژوهشگر

آیا بحران دریای سرخ تاثیری بر جنگ غزه خواهد داشت؟ گفت‌وگو با شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱